درباره آزمایشگاه

آزمايشگاه کيوان در سال 1379 به عنوان اولين آزمايشگاه تخصصي ويروس شناسي کشور تاسيس و از همان ابتدا همکاري گسترده خود را در خصوص انجام کليه آزمايشهاي ويروسي با مراکز و آزمايشگاههاي پزشکي آغاز نمود. اين آزمايشگاه از ابتدا به عنوان اولين و تنهاترين آزمايشگاهي بوده است که از دستگاه Cobas Amplicore جهت انجام تست Quantitative ويروسهاي HIV , HBV ,HCV استفاده مي نمود.
لازم به ذکر است که هم اکنون از دستگاه Cobas Taqman جهت انجام آزمايشهاي کمي به جاي دستگاه Cobas Amplicore استفاده مي نمايد که نتايج به دست آمده از اين دستگاه قابل مقايسه با دستگاههاي ديگر نمي باشد.
اين آزمايشگاه با استفاده از مدرن ترين سيستمهاي Real Time PCR ، Western Blot جهت انجام کليه تست هاي ويروسي توانسته است بهترين سرويس دهي را به مراکز درماني و آزمايشگاه هاي ديگر ارائه و با بهره گيري از دستگاه الکسيس براي اولين بار در ايران آزمايش HBs Ag Quantitative را راه اندازي نمايد.
آزمايشگاه کيوان به دليل ارائه خدماتي با کيفيت بالا ، با موسسات دولتي و خصوصي و مراکز آموزش عالي در حال همکاري و در طرحهاي تحقيقاتي بسياري شرکت مي نمايد و نيز تست هاي اورژانس روي نمونه هاي دريافتي را پس از دريافت نمونه ، ظرف مدت 24 ساعت آماده و نتايج را اعلام مي نمايد.