مؤسس آزمایشگاه

دکتر حسین کیوانی، متخصص ویروس شناسی بالینی از کانادا

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

dr-port

دکتر حسین کیوانی پس از اخذ دکترای عمومی در سال 1368 از دانشگاه تهران به منظور طی دوره دکترای تخصصی (ph.D) به کشور فرانسه و سپس به کشور کانادا عزیمت نمود. وی در سال 1375 پس از اخذ دکترای تخصصی (ph.D) از دانشگاه شربروک کانادا به کشور مراجعت کرد. دانشگاه محل تحصیل وی در کانادا عملکرد دکتر کیوانی را در طول مدت تحصیل به عنوان "استثنائی" ارزیابی نمود.

دکتر کیوانی پس از مراجعت به کشور به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران انجام وظیفه نموده و در حال حاضر استاد تمام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

با توجه به عدم وجود آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی در کشور و نیاز مبرم به این رشته، دکتر کیوانی اولین آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی را در سال 1379 در کشور تأسیس نمود.

از ابتدای تأسیس آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان در کشور کلیه آزمون های مربوط به تشخیص و درمان بیماری های ویروسی با استاندارد مشابه با کشور های بسیار پیشرفته مانند آمریکا و اروپا در این آزمایشگاه انجام می پذیرد و در حال حاضر این آزمایشگاه به عنوان مرجع تخصصی بیماری های ویروسی، مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های تخصصی بوده و روزانه پذیرای بیماران بسیاری است.

دکتر کیوانی تا کنون صدها مقاله علمی در محلات معتبر بین المللی به چاپ رسانده و سخنرانی های زیادی را در کنگره های داخلی و خارجی ارائه نموده است.